+34 900 850 510 / +34 961 751 134 info@electricadealginet.com

SUBVENCIONES 2021

La Cooperativa Elèctrica d’Alginet sempre ha tingut entre els seus principals objectius revertir en els seus socis i sòcies part dels beneficis derivats de la seua activitat empresarial, a través de diverses iniciatives socials i culturals impulsades per la pròpia entitat. A més d’això, i atenent als principis cooperatius d’igualtat social, promoció de la cultura, integració, equitat i solidaritat, que regeixen la cooperativa, la CEA ha dedicat sempre una partida econòmica destinada a fomentar el desenvolupament del nostre entorn més pròxim, subvencionant entitats locals de caràcter cultural, esportiu, festiu i social que conformen el teixit associatiu i de participació ciutadana d’Alginet.

Durant l’anualitat de 2021 volem continuar contribuint al desenvolupament associatiu de la nostra localitat, tornant a publicar el protocol de subvencions que posàrem en marxa durant l’anualitat 2020 i que agilitza el procés de sol·licitud per a les entitats donatàries.

Per a accedir a les subvencions durant l’anualitat de 2021 les entitats interessades hauran de presentar la documentació referida a continuació:

Per a totes les associacions sol·licitants:

  • Formulari de sol·licitud
  • Descripció de les activitats que es duran a terme durant 2021 per a les quals se sol·licita l’ajuda
  • En cas d’haver rebut una subvenció per part de la CEA durant l’anualitat de 2020 hauran de presentar també
    • Descripció de les activitats dutes a terme durant 2019 associades a la subvenció atorgada per la CEA
    • Justificació econòmica (mitjançant factures o similar) de les despeses associades a la subvenció de la CEA 2020, segons el conveni de subvenció signat durant 2020.

 

Termini de sol·licitud

El període de recepció de sol·licituds serà del 15 de gener de 2021 al 15 de març de 2021.

No s’acceptaran sol·licituds fora de termini. 

Podeu trobar tota la informació relativa al procés de sol·licitud de subvencions per a l’anualitat 2020 en els següents enllaços:

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el procés de sol·licitud de subvencions poden dirigir les seues consultes a la següent adreça de correu electrònic: info@electricadealginet.com