+34 900 850 510 / +34 961 751 134 info@electricadealginet.com

MODIFICACIÓ O SUSPENSIÓ TEMPORAL

Totes aquelles empreses o autonoms que necessiten el FORMULARI DE SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ O SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, PER REDUCCIÓ DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DEL COVID-19 podran descarregar-lo d’ací

COMUNICAT ALS SOCIS I SÒCIES

Davant la situació excepcional que estem vivint per la crisi del COVID-19, especialment a partir de la publicació del Real Decret 463/2020 del 14 de març en què es declarava de l’Estat d’Alarma, el Consell Rector de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet ha decidit prendre una sèrie de mesures extraordinàries per tal d’ajudar als nostres socis a pal·liar la situació.

Totes les mesures descrites a continuació seran d’aplicació temporal i mentre dure la situació excepcional de confinament i restriccions laborals:
1. La CEA aplicarà un descompte directe en la factura del mes de març d’un 15% en el terme d’energia.
2. El descompte s’aplicarà a tots els nostres clients, tant als subministraments domèstics com a comerços i indústries.
3. Este descompte es mantindrà durant els mesos en què perdure la situació excepcional de confinament i restriccions laborals.
4. A partir del mes d’abril, totes aquelles empreses i establiments comercials que hagen vist afectada la seua activitat a conseqüència de l’aplicació del Real Decret 463/2020, podran reduir la potència contractada segons les seues necessitats actuals i, una vegada reinicien l’activitat normal, sol·licitar la seua reposició. Tant la reducció com la reposició de potència estaran exemptes del pagament dels drets corresponents. Este benefici serà aplicable a tots els socis i clients de la CEA.
a. Les sol·licituds de reducció de potència s’hauran de realitzar de forma oficial mitjançant el següent correu electrònic: info@electricadealginet.com
b. Per tal que les reduccions de potència puguen ser aplicades a la factura del mes d’abril serà necessari efectuar la petició abans del 17 d’abril.
c. La reducció de potència s’aplicarà de forma personalitzada segons les indicacions del client, amb la intenció que el canvi li resulte el més favorable possible.

Totes les mesures descrites s’aplicaran amb independència del Bonus Jubilats, que comporta un descompte directe de 25€ en la factura de març a tots aquells socis jubilats, majors de 65 anys que hagen sol·licitat la seua aplicació en temps i forma.

A més vos recordem que des del passat dilluns 16 de març de 2020 la CEA no atén al públic de manera presencial en les oficines. Tots els tràmits que necessiten poden seguir fent-los per via telefònica, a través del nostre telèfon gratuït: 900 850 510 en horari de 9:00 a 13:00 hores, o per correu electrònic a info@electricadealginet.com

Demanem a tota la població que actue amb responsabilitat i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats.

LA COOPERATIVA

Suministros Especiales Alginetenses
Es una distribuidora de energía eléctrica implantada en Alginet, constituida el 24 de noviembre de 1930.

En la actualidad, distribuimos 45 millones de kilowatios anuales a través de nuestros 40 centros de transformación, con una potencia instalada de 20.000 kW. En el mes de Marzo de 2008, iniciamos las obras de una subestación transformadora 132/20 kV. denominada ST Alginet, para una potencia de 40 Mvas. con un presupuesto de ejecución de 3.375.195,93 euros.

 

CLIENTES ABONADOS

AÑOS DE SERVICIO

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

PROFESIONALES A TU SERVICIO

PAGO ONLINE
DE FACTURAS
Ahora puedes pagar tus facturas sin salir de casa utilizando nuestro servicio de Pago Online
Tan sencillo como introducir la clave de suministro, seleccionar la factura de quieres pagar y realiza el pago.

CONTÁCTANOS

Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.